Intrari dupa JPA_Admin

Tax Update: Martie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene – MO 204, 14.03.2019 Ordinul nr. 1754/2019 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual – MO 211, 18.03.2019 Ordinul nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum […]

Tax Update: Iulie 2019

Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță – MO 544, 03.07.2019 Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare – MO 549, 04.07.2019 Ordonanța de urgență nr. […]

Tax Update: Februarie 2019

Ordinul nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – MO 123, 15.02.2019 Ordinul nr. 426/2019 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și […]

Tax Update: Iunie 2019

Ordonanța de urgență nr. 43/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor – MO 507, 21.06.2019 Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului „Declarație unică privind impozitul pe […]

Tax Update: Ianuarie 2019

Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” –  MO 18, 08.01.2019 Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru […]

Tax Update: Mai 2019

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – MO 354, 08.05.2019 Ordonanța de urgență nr. 31/2019 privind acordarea unor facilități fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanței de urgență […]

Tax Update: Aprilie 2019

Hotărârea nr. 213/2019 pentru modificarea și completarea titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – MO 282, 12.04.2019 Legea nr. 60/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO 296, 17.04.2019 Ordonanța de urgență […]

TAX UPDATE – OUG 114 – decembrie 2018

În Monitorul Oficial nr. 1116 s-a publicat Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea […]

Tax Update: Decembrie 2018

Ordinul nr. 1667/2018 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intra-UE cu bunuri în anul 2019 – MO 1030, 04.12.2018 Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO 1028, 06.12.2018 Ordinul nr. 3659/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. […]

Tax Update: Noiembrie 2018

Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii – MO 937, 06.11.2018 Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile – MO 942, 07.11.2018 Ordonanța de urgență nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea […]

Tax Update: Octombrie 2018

Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – MO 854, 09 octombrie 2018 Ordonanța de urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative – MO 840, 02 octombrie 2018 Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului […]

Tax Update: Septembrie 2018

Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere – MO 777, 10 septembrie 2018 OUG 81 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația […]

Tax Update: August 2018

Ordin 1855 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate  – MO 721, 21.08.2018 Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare – MO 745, 29.08.2018 Decizia nr. 382/2018 […]