Tax Update: Septembrie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

  • Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere – MO 777, 10 septembrie 2018
  • OUG 81 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – MO 792, 13 septembrie 2018
  • Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile – MO 792, 17 septembrie 2018
  • Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului – MO 797, 18 septembrie 2018
  • Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 – MO 810, 21 septembrie 2018

II. INFORMATIVE

  • Ordinul nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale – MO 766, 05 septembrie 2018
  • Ordinul 105 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit – MO 801, 19 septembrie 20

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.