Tax Update: Iulie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Ordinul nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare – 03.07.2018, MO 553
 • Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – MO 557, 03.07.2018
  Intrare in vigoare: 03 iulie 2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca – MO  577, 09.07.2018
 • Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei – MO 595, 12.07.2018
 • Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – MO 599, 13.07.2018
  Intrare in vigoare: 01 ianuarie 2019
 • Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile – MO 623, 18.07.2018
 • Legea nr. 175/2018 pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO 611, 17.07.2018
 • Legea nr. 176/2018 privind internshipul – MO 626, 19.07.2018
 • Ordinul nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 „Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private” – MO 646, 25.07.2018

II. INFORMATIVE

 • Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata – MO 642, 24 iulie 2018
 • Norma nr. 12/2018 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018 a societatilor din domeniul asigurarilor – MO 664, 31.07.2018
 • Ordinul nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat – MO 667, 31.07.2018

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.