Tax Update: Dividende_iulie 2018

 • Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei – MO 595 din 12 iulie 2018
  Intrare in vigoare: 15 iulie 2018

Se reglementeaza posibilitatea de a distribui trimestrial dividende pentru societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990, astfel:

- Optional, pot fi distribuite dividende din profitul exercitiului financiar in curs, in limita profitului net contabil realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate, pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala. Prin urmare, profitul net trimestrial, ce poate fi distribuit este profitul net diminuat cu pierderi reportate din anii anteriori (daca este cazul) și cu rezervele obligatorii.

- Societatile care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia de a intocmi situatii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.

- Anual, se va calcula rezultatul exercitiului, urmand a se face regularizarea sumelor platite in cursul anului. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. Eventuala obligatie de restituire, ca urmare a regularizarii, intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume.

- Incasarea sau plata dividendelor, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercitiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anuale sau contrar celor rezultate din acestea, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Iunie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Legea 129 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date – MO 503, 19 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 24 iunie 2018
 • Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative – MO 515, 22 iunie 2018
 • Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala – MO 523, 26 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 29 iunie 2018
 • Ordin 1612 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic – MO 544, 29 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 01 iulie 2018

II. INFORMATIVE

 • Ordinul nr. 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentand contributie asiguratorie pentru munca platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a acestora – MO 460, 05 iunie 2018 Intrare in vigoare: 05 iunie 2018
 • Legea 140 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale – MO 507, 20 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 23 iunie 2018
 • Ordin 1613 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale – MO 545, 29 iunie 2018

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.