Tax Update: Februarie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

  • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial 125 din 08 februarie 2018
  • Ordinul MFP nr. 1209/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – MO 101 din 02 februarie 2018
  • Ordinul ANAF nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” – MO 106 din 02 februarie 2018
  • Ordinul ANAF 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” – Monitorul Oficial 121 din 08 februarie 2018
  • Ordinul nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia –  MO 118 din 07 februarie 2018
  • Hotărârea nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere –  Monitorul Oficial 107 din 5 februarie 2018

Citește mai mult