Tax Update: Ianuarie 2018

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul ANAF nr. 4160/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” – MO 14 din 08.01.2018
  • Ordinul ANAF nr. 4156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora – MO 28 din 12.01.2018
  • Ordinul MFP nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – MO 30 din 12.01.2018
  • Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol – MO 49 din 18.01.2018
  • Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – MO 49 din 18.01.2018
  • Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale – MO 52 din 18.01.2018
  • Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – MO 66 din 23 ianuarie 2018

Citește mai mult