Tax Update: Noiembrie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Ordinul nr. 2716/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii – MO 937, 06.11.2018
 • Ordinul nr. 3456/2018 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile – MO 942, 07.11.2018
 • Ordonanța de urgență nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – MO 963, 14.11.2018
 • Ordinul nr. 2906/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiei pentru plata cu anticipaţie a sumelor de plată, reprezentând impozit pe venit, contribuţie individuală de asigurări sociale şi contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate, stabilite prin decizii de impunere anuală – MO 1005, 27.11.2018
 • Ordinul nr. 2936/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic de contribuabili persoane fizice – MO 1006, 28.11.2018
 • Ordin 2942/2018 privind modificarea unor acte normative referitoare la administrarea și monitorizarea contribuabililor mari și mijlocii – MO 1008, 28.11.2018

II. INFORMATIVE

 • Ordinul nr. 2761/2018 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.960/2018 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau tutun prelucrat, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare – MO 943, 08.11.2018
 • Ordinul nr. 2601/2018 pentru modificarea Normelor privind utilizarea declarațiilor vamale simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.887/2016 – MO 935, 14.11.2018
 • Legea nr 276 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare – MO 1006, 28.11.2018
 • Ordinul nr. 2892/2018 pentru modificarea pct. 34 din Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.613/2018 – MO 1008, 28.11.2018
 • Ordinul nr. 3626/2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate – MO 10011, 29.11.2018

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Octombrie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Ordonanța de urgență nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative – MO 854, 09 octombrie 2018

II. INFORMATIVE

 • Ordonanța de urgență nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative – MO 840, 02 octombrie 2018
 • Ordinul nr. 2343/2018 pentru completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale și procedurale – MO 854, 09 octombrie 2018
 • Ordinul nr. 2346/2018 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI – MO 875, 17 octombrie 2018

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Septembrie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere – MO 777, 10 septembrie 2018
 • OUG 81 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor – MO 792, 13 septembrie 2018
 • Ordinul nr. 3067/2018 pentru completarea unor reglementări contabile – MO 792, 17 septembrie 2018
 • Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului – MO 797, 18 septembrie 2018
 • Ordinul nr. 1943/4869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 – MO 810, 21 septembrie 2018

II. INFORMATIVE

 • Ordinul nr. 2117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale – MO 766, 05 septembrie 2018
 • Ordinul 105 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari şi firmelor de audit – MO 801, 19 septembrie 20

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: August 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Ordin 1855 pentru aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plati anticipate  – MO 721, 21.08.2018
 • Ordinul nr. 2093/2018 pentru aprobarea procedurilor privind definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare – MO 745, 29.08.2018

II. INFORMATIVE

 • Decizia nr. 382/2018 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 114 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990 – MO 668, 01.08.2018
 • Ordinul nr. 1701/2018 pentru aprobarea Procedurii de stabilire si de regularizare a contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, precum si a formularului 631 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a contributiei de asigurari sociale” – MO 672, 02.08.2018
 • Ordinul nr. 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice – MO 701, 10.08.2018
 • Ordinul nr. 1960/2018 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care comercializeaza in sistem angro sau en detail produse energetice – benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat si biocombustibili, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, precum si pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau tutun prelucrat, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare – MO 700, 10.08.2018
 • Ordin 89 pentru aprobarea Normelor privind buna reputatie a stagiarilor in activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari si a firmelor de audit – MO 733, 24.08.2018
 • Ordinul nr. 88/2018 pentru aprobarea Normelor privind suspendarea exercitarii activitatii auditorilor financiari si firmelor de audit – MO 737, 24.08.2018

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Iulie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Ordinul nr. 1494/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a modelului si continutului unor formulare – 03.07.2018, MO 553
 • Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) – MO 557, 03.07.2018
  Intrare in vigoare: 03 iulie 2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 60/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fortei de munca – MO  577, 09.07.2018
 • Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei – MO 595, 12.07.2018
 • Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare – MO 599, 13.07.2018
  Intrare in vigoare: 01 ianuarie 2019
 • Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile – MO 623, 18.07.2018
 • Legea nr. 175/2018 pentru modificarea si completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO 611, 17.07.2018
 • Legea nr. 176/2018 privind internshipul – MO 626, 19.07.2018
 • Ordinul nr. 1825/2018 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 107 „Declaratie informativa privind beneficiarii sponsorizarilor/mecenatului/burselor private” – MO 646, 25.07.2018

II. INFORMATIVE

 • Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata – MO 642, 24 iulie 2018
 • Norma nr. 12/2018 pentru punerea in aplicare a Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2018 a societatilor din domeniul asigurarilor – MO 664, 31.07.2018
 • Ordinul nr. 1760/2018 privind Procedura de restituire a impozitului pe venit retinut la sursa de catre platitorul de venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat – MO 667, 31.07.2018

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Dividende_iulie 2018

 • Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei – MO 595 din 12 iulie 2018
  Intrare in vigoare: 15 iulie 2018

Se reglementeaza posibilitatea de a distribui trimestrial dividende pentru societatile infiintate in baza Legii nr. 31/1990, astfel:

- Optional, pot fi distribuite dividende din profitul exercitiului financiar in curs, in limita profitului net contabil realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate, din care se scad orice pierderi reportate, pe baza situatiilor financiare interimare aprobate de adunarea generala. Prin urmare, profitul net trimestrial, ce poate fi distribuit este profitul net diminuat cu pierderi reportate din anii anteriori (daca este cazul) și cu rezervele obligatorii.

- Societatile care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia de a intocmi situatii financiare interimare. Acestea sunt supuse auditului, in situatia in care persoanele care le intocmesc au obligatia de auditare statutara a situatiilor financiare anuale sau opteaza pentru auditarea acestora, potrivit legii.

- Anual, se va calcula rezultatul exercitiului, urmand a se face regularizarea sumelor platite in cursul anului. Plata diferentelor rezultate din regularizare se face in termen de 60 de zile de la data aprobarii situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. Eventuala obligatie de restituire, ca urmare a regularizarii, intervine pentru persoanele care au incasat dividende trimestrial, iar conducerea societatii are obligatia de a urmari recuperarea acestor sume.

- Incasarea sau plata dividendelor, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite in cursul exercitiului financiar pe baza situatiei financiare interimare si anuale sau contrar celor rezultate din acestea, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Iunie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Legea 129 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date – MO 503, 19 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 24 iunie 2018
 • Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative – MO 515, 22 iunie 2018
 • Legea nr. 150/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala – MO 523, 26 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 29 iunie 2018
 • Ordin 1612 pentru aprobarea Nomenclatorului obligatiilor fiscale care se platesc in contul unic – MO 544, 29 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 01 iulie 2018

II. INFORMATIVE

 • Ordinul nr. 1281/2018 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor reprezentand contributie asiguratorie pentru munca platite de contribuabili in contul distinct si de stingere a acestora – MO 460, 05 iunie 2018 Intrare in vigoare: 05 iunie 2018
 • Legea 140 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale – MO 507, 20 iunie 2018
  Intrare in vigoare: 23 iunie 2018
 • Ordin 1613 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor platite de contribuabili în contul unic si de stingere a obligatiilor fiscale – MO 545, 29 iunie 2018

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Mai 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Hotararea 354 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 – MO 442, 25 mai 2018
  Intrare in vigoare: 25 mai 2018
 • Ordinul nr. 1938/4735/2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice – MO 399, 09 mai 2018
 • Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – MO 315, 10.04.2018
 • Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” – MO 316, 11.04.2018
 • Ordinul nr.1931/1615/598/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – MO 402, 10 mai 2018
 • Ordin 2062 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de monitorizare și control al respectării de către autoritatea prevăzută la art. 359 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a condițiilor legale privind autorizarea antrepozitarilor autorizați, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați – MO 445, 29 mai 2018

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Aprilie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă  – MO nr. 296, 02.04.2018
 • Legea nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri – MO 313, 10.04.2018
 • Legea nr. 88/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – MO 315, 10.04.2018
 • Ordinul nr. 1003/2018 pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii” – MO 316, 11.04.2018
 • Hotararea 207/2018 – stabilirea zilei de 30 aprilie 2018 ca zi liberă – MO 328, 13.04.2018

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Martie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 260, 23.03.2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 18/2018 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative – MO 260, 23.03.2018
 • OUG 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare – MO 291, 30.03.2018
 • OUG nr. 8/2018 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii – M.O. 190, 01.03.2018
 • Ordinul nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat in care se incaseaza sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO 218 – 12.03.2018
 • Ordonanta de urgenta nr. 15/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative – MO 218, 13.03.2018
 • Hotararea nr. 80/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul fortei de munca – MO 224, 13.03.2018
 • Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – MO 226, 13.03.2018

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Februarie 2018

I. FOARTE IMPORTANTE

 • Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare Monitorul Oficial 125 din 08 februarie 2018
 • Ordinul MFP nr. 1209/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – MO 101 din 02 februarie 2018
 • Ordinul ANAF nr. 223/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (086) „Notificare privind aplicarea/renunțarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA” – MO 106 din 02 februarie 2018
 • Ordinul ANAF 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” – Monitorul Oficial 121 din 08 februarie 2018
 • Ordinul nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia –  MO 118 din 07 februarie 2018
 • Hotărârea nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, precum și a modelului planului de remediere –  Monitorul Oficial 107 din 5 februarie 2018

Citește mai mult

Tax Update: Ianuarie 2018

I. FOARTE IMPORTANT

 • Ordinul ANAF nr. 4160/2017 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 „Declarație privind impozitul pe profit” și 120 „Decont privind accizele” – MO 14 din 08.01.2018
 • Ordinul ANAF nr. 4156/2017 pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora – MO 28 din 12.01.2018
 • Ordinul MFP nr. 3247/1179/2017 privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale – MO 30 din 12.01.2018
 • Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol – MO 49 din 18.01.2018
 • Legea nr. 30/2018 pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală – MO 49 din 18.01.2018
 • Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligații fiscale – MO 52 din 18.01.2018
 • Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile – MO 66 din 23 ianuarie 2018

Citește mai mult

Cota redusa de TVA pentru anumite produse si servicii agricole

In Monitorul Oficial nr. 49 din 18.01.2018 s-a publicat Ordinul nr. 3132/29.11.2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol.

Astfel, incepand cu data de 18.01.2018 se aplica cota redusa de TVA pentru urmatoarele:

Citește mai mult