Tax Update: Iulie 2017

I. FOARTE IMPORTANT

  • Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 584 din 21.07.2017
  • Ordonanta nr. 4/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – nr. 598 din 25.07.2017
  • Legea nr. 155/2017 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata – MO nr. 511 din 03.07.2017
  • Ordinul nr. 1876/2017 pentru aprobarea structurii identificatorului unic la nivel european – EUID al profesionistilor inregistrati in registrul comertului si a modelului certificatului de inregistrare in registrul comertului – MO nr. 530 din 06.07.2017
  • Legea nr. 164/2017 pentru modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior – MO  nr. 544 din 11.07.2017
  • Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative – MO  nr. 548 din 12.07.2017
  • Legea nr. 166/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – MO nr. 554 din 13.07.2017
  • Ordinul nr. 925/2017 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri din activitati de productie, comert, prestari de servicii – MO nr. 519 din 04.07.2017
  • Ordinul nr. 995/2017 privind completarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 450/2016 – MO nr. 559 din 14.07.2017
  • Legea nr. 172/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – MO nr. 576 din 19.07.2017

Citește mai mult

Legea nr. 177/2017

In Monitorul Oficial nr. 584 s-a publicat Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Principalele modificari aduse Codului Fiscal, care au intrat in vigoare la 24.07.2017:

I. IMPOZITUL PE PROFIT

Citește mai mult