Tax Update: Mai 2017

I. FOARTE IMPORTANT

  • Hotararea nr. 284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016 – MO nr. 319 din 04.05.2017
  • Legea nr. 98/2017 pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucuresti, la 4 iulie 2016, de modificare a Conventiei dintre Romania si Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 6 iunie 1996 – MO – nr. 348 din 11.05.2017
  • Legea nr. 99/2017 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Republica Populara Chineza pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si prevenirea evaziunii fiscale si a evitarii platii impozitelor, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2016  – MO nr. 351 din 12.05.2017
  • Ordinul nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Ministerul Finantelor Publice/organul fiscal central si persoanele fizice, persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica – MO nr. 368 din 17.05.2017
  • Legea nr. 105/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri – MO nr. 376 din 19.05.2017
  • Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 376 din 19.05.2017
  • Ordinul nr. 739/2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizarii de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor – MO nr. 377 din 19.05.2017
  • Ordinul nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare si a procedurii de comunicare a acestora – – MO nr. 377 din 19.05.2017  Citește mai mult