Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific

Ordinul comun al Ministerului Turismului și al Ministerului Finanțelor Publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 266 din 14 aprilie 2017 și a intrat în vigoare la momentul publicării.

Se clarifica urmatoarele aspecte:

Citește mai mult

Tax Update: Aprilie 2017

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 198/1938/2017 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 – MO nr. 229 din 04.04.2017
  • Ordinul nr. 543/2017 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial – MO nr. 243 din 07.04.2017
  • Ordinul nr. 1232/2017 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare – MO nr. 262 din 13.04.2017
  • Ordinul nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati – MO nr. 266 din 14.04.2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 32/2017 pentru modificarea Legii nr. 186/2016 privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii – MO – MO nr. 288 din 24.04.2017 Citește mai mult