Tax Update: Martie 2017

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 877/2017 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic – MO nr. 181 din 14.03.2017
  • Legea nr. 26/2017 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 210 din 28.03.2017
  • Ordinul nr. 792/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare pentru exploatarea spatiilor de depozitare temporara si a Normelor tehnice privind utilizarea si completarea declaratiei de depozitare temporara  – MO nr. 178 din 13.03.2017
  • Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale – MO 196 din 21.03.2017 Citește mai mult

Tax Update: Februarie 2017

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului si pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania, infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, supuse inmatricularii la registrul comertului care nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera de aplicare a TVA – MO nr. 93 din 01.02.2017
  • Ordinul nr. 164/2017 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor din documentele de plata intocmite de debitori privind obligatiile fiscale – MO nr. 108 din 08.02.2017
  • Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017 – MO nr. 128 din 17.02.2017
  • Ordinul nr. 240/2017 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2017 – MO nr. 123 din 15.02.2017

Citește mai mult