Tax Update: Ianuarie 2017

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordonanta de urgenta nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 16 din 06.01.2017
  • Legea nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative – MO nr. 15 din 06.01.2017
  • Hotararea nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata – MO nr. 15 din 06.01.2017
  • Ordinul nr. 872/5932/2284/2903/2016 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator – MO nr. 22 din 09.01.2017
  • Ordinul nr. 3737/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 314 si art. 315 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare – MO nr. 25 din 10.01.2017
  • Ordinul nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile – MO nr. 86 din 31.01.2017
  • Ordonanta de urgenta nr. 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice – MO nr. 62 din 25.01.2017

Citește mai mult