Tax Update: Decembrie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordonanta de urgenta nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal – MO nr. 977 din 06.12.2016
  • Ordinul nr. 1302/2016 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2017 – MO nr. 1005 din 14.12.2016
  • Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara – MO nr. 1020 din 19.12.2016
  • Ordinul nr. 3609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili – MO nr. 1034 din 22.12.2016
  • Ordinul nr. 3610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii MO nr. 1034 din 22.12.2016
  • OUG nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, […], precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
  • Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu In M.O. 1064 din 29.12.2016 Citește mai mult

Tax Update: Modificari Cod Fiscal

Principalele modificari aduse Codului Fiscal introduse de Ordonanta de urgenta nr. 84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 977/2016 si de OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in M.O. nr. 16/2017:

I. IMPOZITUL PE PROFIT

  • Incepand cu data de 06.01.2017 sunt scutite de la plata impozitului pe profit societatile care desfasoara exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare, precum si activitati conexe in primii 10 ani de activitate;
  • Scutirea de la plata impozitului pe profit pentru profitul reinvestit se va acorda si pentru achizitia dreptului de utilizare a programelor informatice. Se elimina termenul limita pana la care se pot aplica prevederile privind impozitul pe profitul reinvestit;
  • Se stabilesc categoriile de venituri neimpozabile carora nu li se vor aloca o cota parte din cheltuielile comune de conducere si administrative, care sa fie cheltuieli nedeductibile. Acestea includ veniturile din anularea provizioanelor sau a altor cheltuieli pentru care nu s-a acordat deducere, dar si alte tipuri de venituri. Veniturile din dividende si din vanzarea titlurilor de participare raman in categoria celor carora trebuie sa li se aloce, ca si cheltuieli nedeductibile, o cota parte a cheltuielilor comune de conducere si administrative, atunci cand nu se pot identifica expres cheltuielile aferente acestor venituri.

II. IMPOZITUL PE VENITURILE MICROINTREPRINDERILOR

Citește mai mult