Tax Update: Noiembrie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 3140/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni/Declaratie de radiere pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente” – MO  nr. 893 din 08.11.2016
  • Ordinul nr. 3006/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare – MO nr. 894 din 08.11.2016
  • Legea nr. 209/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata – MO nr. 913 din 14.11.2016
  • Ordinul nr. 3249/2016 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal – MO nr. 914 din 14.11.2016
  • Legea nr. 204/2016 privind ratificarea Acordului dintre Romania si Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucuresti la 18 noiembrie 2015 – MO  nr. 922 din 16.11.2016
  • Ordinul nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” si 120 „Decont privind accizele” – MO nr. 950 din 25.11.2016
  • Legea nr. 218/2016 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa – MO nr. 931 din 18.11.2016
  • Legea nr. 220/2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – MO nr. 931 din 18.11.2016
  • Ordinul nr. 3454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silita in cazul debitorilor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritati sau institutii publice – MO nr. 968 din 29.11.2016

Citește mai mult