Tax Update: Octombrie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati – MO nr. 812 din 14.10.2016
 • Legea nr. 176/2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – MO nr. 808 din 13.10.2016
 • Ordonanta de urgenta nr. 60/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – MO nr. 773 din 04.10.2016
 • Ordinul nr. 2810/2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite in Romania – MO nr. 844 din 25.10.2016
 • Ordinul nr. 2731/2016 pentru aprobarea Procedurii de declarare si stabilire a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice care nu realizeaza venituri sau alte categorii de persoane prevazute la art. 180 din Codul fiscal, precum si pentru aprobarea unor formulare – MO nr. 845 din 25.10.2016
 • Ordinul nr. 2435/2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creante fiscale care pot fi platite prin intermediul cardurilor bancare in sistem online prin intermediul Sistemului National Electronic de Plati – MO nr. 850 din 26.10.2016
 • Ordinul nr. 2994/2016 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si persoane juridice straine care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente – MO nr. 854 din 27.10.2016

Citește mai mult

Tax Update: Septembrie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

 • Ordonanta nr. 22/2016 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata – MO nr. 658 din 29.08.2016
 • Ordinul nr. 1938/2016 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile – MO nr. 680 din 02.09.2016
 • Ordonanta de urgenta nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal- MO nr. 685 din 05.09.2016
 • Ordinul nr. 4947/899/2018/1840/906/2016 privind incadrarea in activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica – MO nr. 718 din 16.09.2016
 • Ordinul nr. 2546/2016 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor asiguratorii de catre organele fiscale competente si pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare si de pastrare a unor formulare – MO nr. 703 din 09.09.2016
 • Ordinul nr. 2554/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare a importurilor de bunuri in regim de scutire de taxe vamale de catre organizatii sau institutii in aplicarea dispozitiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 si ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale – MO nr. 712 din 14.09.2016

Citește mai mult