Ordinul ANAF nr. 2328/2016

Noul termen de depunere a Declaratiei 394

In Monitorul Oficial nr. 601 din 8 august s-a publicat Ordinul ANAF nr. 2328/2016, care stabileste ca termenul de depunere a Declaratiei 394 este pana la data de 30 a lunii urmatoare perioadei fiscale privind TVA, cu exceptia raportarii aferente lunii ianuarie care se va depune pana la data de 28, respectiv 29 februarie, dupa caz.

Prevederile se aplica pentru toate declaratiile depuse ulterioar publicarii ordinului, astfel incat primul termen de depunere va fi 30 august 2016.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Iulie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 916/2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici – MO nr. 499 din 05.07.2016
  • Ordinul nr. 2048/2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” – MO  nr. 533 din 15.07.2016
  • Ordinul nr. 1155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate in sectorul agricol – MO nr. 572 din 28.07.2016

Citește mai mult

Ordinul nr. 2264/2016 – Noua declarație de TVA 394

In Monitorul Oficial nr. 578 din 29 iulie s-a publicat Ordinul ANAF nr. 2264/2016 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 3769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, care a intrat in vigoare la momentul publicarii.

Principalele modificari:

Ordinul prevede ca noua declaratie 394 se va completa si depune dupa cum urmeaza:

  1. pentru perioada 01 iulie 2016 – 30 septembrie 2016, declaratia se va completa si depune numai pentru operatiunile desfasurate cu persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania. In acest sens se vor completa doar informatiile din cartusele A – C, similar cu actuala declaratie.
  2. incepand cu data de 01 octombrie 2016, declaratia se va completa integral, pentru toate operatiunile efectuate pe teritoriul national.

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.