Ordinul 2048/2016 privind aprobarea modelului si continutului Formularului (088)

In Monitorul oficial nr. 533 din 15 iulie 2016 a fost publicat Ordinul 2048/2016 privind aprobarea modelului si continutului Formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”, care va intra in vigoare la 1 august 2016.

I. Principalele modificari:

1. Se renunta la solicitarea Formularului 088 atunci cand o societate comerciala isi schimba sediul social sau administratorii si/sau asociatii.

2. O situatie noua in cazul entitatilor care sunt deja platitoare de TVA, este ca Formularul 088 poate fi solicitat de catre organul fiscal competent, in situatia in care societatea prezinta risc fiscal, in urma selectiei efectuate in mod automat, prin intermediul aplicatiei informatice dezvoltata la nivel central, in baza criteriilor stabilite de organul fiscal in acest scop.

Atentie:

Citește mai mult

Tax Update: Iunie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordonanta de urgenta nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale – MO nr. 488 din 30.06.2016
  • Ordinul nr. 936/448/2016 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011 – MO nr. 421 din 03.06.2016
  • Ordonanta de urgenta nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – MO nr. 489 din 30.06.2016

II. INFORMATIVE

Citește mai mult

Ordonanta de urgenta nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Principalele modificari:

  • Persoanele fizice care au dreptul la stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit prin darea in plata, potrivit Legii nr. 77/2016, nu vor plati impozitul aferent transferului de proprietate imobiliara. Masura se aplica o singura data numai la prima dare in plata, chiar daca creditul este garantat cu una sau mai multe proprietati imobiliare;
  • Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din activitati de cercetare dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica vor fi scutite de la plata impozitului pentru aceste venituri. Masura se va aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2016;

Citește mai mult