Tax Update: Februarie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 442/2016 privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer – MO nr. 74 din 02.02.2016
  • Ordinul nr. 67/95/2016 pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie – MO nr. 77 din 02.02.2016
  • Ordinul nr. 155/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata – MO nr. 78 din 03.02.2016
  • Ordinul nr. 522/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative – MO nr. 78 din 03.02.2016
  • Ordinul nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii – MO  nr. 78 din 03.02.2016
  • Ordinul nr. 123/2016 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – MO nr. 81 din 04.02.2016
  • Ordinul nr. 85/2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate in Romania reprezentand creante stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si de transfer al sumelor recuperate de autoritatile competente din alte state membre, reprezentand creante stabilite in Romania – MO nr. 85 din 04.02.2016
  • Ordinul nr. 531/2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic – MO nr. 89 din 05.02.2016
  • Ordinul nr. 105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri in regim de scutire – MO nr. 90 din 08.02.2016
  • Ordinul nr. 521/2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular – MO nr. 91 din 08.02.2016

Citește mai mult