Tax Update: Ianuarie 2016

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA – MO nr. 5 din 05.01.2016
  • Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” – MO nr. 8 din 06.01.2016
  • Ordinul nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare – MO  nr. 14 din 08.01.2016
  • Ordinul nr. 4160/2015 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile – MO nr. 21 din 12.01.2016
  • Hotararea nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 22 din 13.01.2016
  • Legea nr. 4/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale – MO nr. 24 din 13.01.2016
  • Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 – MO nr. 46 din 20.01.2016
  • Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 52 din 25.01.2016

II. FORMULARE SI DECLARATII

Citește mai mult