Tax Update: Decembrie 2015

Formulare si declaratii fiscale

 • Ordinul nr. 3250/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea – MO nr. 905 din 07.12.2015 impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
 • Ordinul nr. 2068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale – MO nr. 975 din 29.12.2015
 • Ordinul nr. 4087/2069/2015 privind aprobarea unui formular tipizat pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, privind Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 972 din 29.12.2015
 • Ordinul nr. 3710/2015 privind modelul si continutul Raportului de inspectie fiscala intocmit la persoane juridice – MO nr. 967 din 28.12.2015
 • Ordinul nr. 3711/2015 privind modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate in activitatea de inspectie fiscala – MO nr. 965 din 28.12.2015
 • Ordinul nr. 3706/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Decizie privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspectiei fiscale” – MO nr. 968 din 28.12.2015

Citește mai mult

Tax Update: Decembrie 2015

FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 358/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala – MO nr. 988 din 31.12.2015
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile – MO nr. 910 din 09.12.2015
 • Legea nr. 340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 – MO nr. 942 din 19.12.2015
 • Legea nr. 327/2015 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – MO nr. 937 din 18.12.2015
 • Decizia nr. 694/2015 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal – MO nr. 948 din 22.12.2015
 • Ordinul nr. 3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligatiilor fiscale accesorii reprezentând penalitati de nedeclarare – MO nr. 984 din 30.12.2015

Citește mai mult

Situatii tranzitorii in cazul schimbarii regimului de impozitare pentru operatiunile prevazute la art. 331 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Reamintim ca, incepand cu data de 01.01.2016, Legea 227/2015 a extins masurile de simplificare (taxare inversa) aplicabile intre 2 persoane impozabile inregistrate in scop de TVA in Romania si pentru livrarea urmatoarelor bunuri:

 1. constructiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, partile de constructie si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;
 2. furnizarile de telefoane mobile, si anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o retea autorizata si care functioneaza pe anumite frecvente, fie ca au sau nu vreo alta utilizare;
 3. furnizarile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final;
 4. furnizarile de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

Nota : pentru livrarea bunurilor de la pct 2- 4 se aplica taxarea inversa numai daca valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, inscrise intr-o factura, este mai mare sau egala cu 22.500 lei.

In cele de mai jos prezentam cateva situatii care pot fi intalnite in practica, ca urmare a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxarea inversa in cadrul art. 331 Cod Fiscal.

1. Cazul in care s-a emis o factura sau a fost incasat un avans in luna decembrie 2015 si livrarea unei cladiri noi a avut loc in luna ianuarie 2016:

Regula aplicabila: regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei, conform 280 (7) Cod Fiscal.

Exemplu:

In data de 21.12.2015 am emis factura partiala pentru o livrare ce va avea loc ulterior

Valoare cladire 250.000 lei

Valoarea facturii partiale emise = 100.000 lei plus TVA 24% (124.000 lei)

In data de 04.06.2016 cand a intervenit schimbarea cotei de TVA si a regimului de impozitare are loc livrarea propriu-zisa a cladirii.

Exigibilitatea TVA a intervenit, cnf art 282  alin 2 lit a Cod Fiscal la data emiterii facturii partiale, inainte de faptul generator.

La emiterea facturii pentru intreaga valoare a bunurilor livrate se vor regulariza facturile partiale: 

Evenimente in 2016 Baza TVA
Storno factura partiala cu semnul minus (100.000) (24.000)
Regularizare factura partiala 100.000 20.000
Diferenta livrare cladire 150.000 Taxare inversa

Numai pentru diferenta ramasa nefacturata se emite factura aplicand masurile de simplificare.

2. Cazul in care livrarea cladirii a avut loc inainte de 1 ianuarie 2016 si pana la emiterea facturii a intervenit schimbarea regimului de TVA 

Regula aplicabila: «regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei », conform 280 (7) Cod Fiscal.

Emiterea facturii dupa data livarii nu modifica faptul generator respectiv exigibilitatea TVA (data livrarii).

Exemplu:

In data de 21.12.2015 am facut o livrare a unei cladiri noi fara a emite factura (deci in decembrie are loc si faptul generator de taxa si exigibilitaea).

Valoare bunuri livrate 100.000 lei (fara TVA).

In data de  04.01.2016 intocmesc factura. Acum au intrat in vigoare masurile de simplificare. Totusi, factura trebuie intocmita cu cota de TVA 24%, deci in suma de 124.000 lei, avand in vedere ca livrarea a avut loc in luna decembrie.

Atentie insa ca aceasta factura, desi emisa in ianuarie 2016, trebuie sa fie inclusa in decontul lunii decembrie 2015, intrucat in decembrie au aparut faptul generator si exigibilitatea TVA.

3. Cazul in care dupa ce s-a modificat regimul de TVA se acorda reduceri comerciale pentru operatiuni efectuate inainte de modificarea regimului?

Regula aplicabila: «regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente », conform 282 alin (9) Cod Fiscal.

Exemplu:

In data de 21.12.2015 am facut o livrare a unui laptop si a unei console pentru care s-a emis si factura.

Valoare bunuri 30.000 lei plus TVA 24%, deci valoare totala factura 37.200 lei.

In data de  04.01.2016 clientului i se acorda o reducere comerciala de 10%. Acum regimul de TVA s-a schimbat (au intrat in vigoare masurile de simplificare, cnf art 331)

Factura de reducere, desi se emite in ianuarie va fi cu cota 24% avand in vedere ca are loc o ajustare a bazei impozabile. Deci factura va fi cu  – 3.000 si -24, deci in total -3.720 lei.

 


Laura Toma

Laura este consultant fiscal si expert contabil cu o experienta de peste 13 ani in consultanta de impozite la nivel local si international.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Reguli aplicabile la schimbarea cotei de TVA incepand cu 01.01.2016

1. Cum se procedeaza daca s-a emis o factura inainte de livrare/prestare sau a fost incasat un avans si a intervenit schimbarea cotei ?

 • EXCEPTII DE LA REGULA DE BAZA, conform art. 291 (5)
  • Daca se emite factura inainte de faptul generator, atunci se aplica cota de la data facturii;
  • Daca se incaseaza un avans inainte de faptul generator, atunci se aplica cota de la data incasarii avansului.
 • REGULA DE BAZA: Cota aplicabila este cea de la fapt generator (adica de la data livrarii, data prestarii), conform art. 291 (4).
 • In cazul schimbarii cotei, se va proceda la regularizare pentru a aplica cota in vigoare la data livrarii/prestarii, conform 291 (6).
  • Regularizez in sensul aplicarii cotei de la data livrarii, deci stornez prima factura si repun INTEGRAL cu cota de la data livrarii.

Exemplu:

Citește mai mult