Tax Update: OUG 44 privind acordarea unor facilitati fiscale

In Monitorul Oficial nr. 785 din data de 21.10.2015 s-a publicat Ordonanta de urgenta nr. 44 privind acordarea unor facilitati fiscale

Intrare in vigoare: 21.10.2015

Obiect: amnistie fiscala

Potentiali beneficiari: persoane fizice si juridice ce inregistreaza datorii la bugetul de stat la data de 30 septembrie 2015

Date importante:

 • Pana la 31 martie 2016 pentru stingerea obligatiilor de plata principale, restante la 30 septembrie 2015;
 • Pana la 30 iunie 2016 pentru stingerea a 45,8% din dobanzile aferente obligatiilor principale restante;
 • Pana la 30 iunie 2016 pentru depunerea cererii de anulare a accesoriilor.

Rezumat

Ordonanta reglementeaza urmatoarele situatii in care se poate beneficia de prevederile prezentei ordonante:

Citește mai mult

Tax Update: Codul fiscal rescris: Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

In Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10.09.2015 s-a publicat Legea nr. 227 privind Codul Fiscal

Intrare in vigoare: 01.01.2016

Principalele noutati:

Titlul III       Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Contribuabili

 • Se mentin aceleasi reguli ca si cele in vigoare din prezent, privind definitia unei microintreprinderi si obligativitatea aplicarii acestui sistem de impunere si posibilitatea de optiune pentru acele societati al caror capital social este de minim echivalentul in lei a sumei de 25.000 Euro;
 • Se adauga in lista persoanelor care nu pot aplica acest sistem de impunere acele societati care desfasoare activitati in domeniul petrol si gaze;

Anul fiscal

 • Este anul calendaristic;

Citește mai mult

Tax Update: Codul fiscal rescris: Titlul II – IMPOZITUL PE PROFIT

In Monitorul Oficial nr. 688 din data de 10.09.2015 s-a publicat Legea nr. 227 privind Codul Fiscal

Intrare in vigoare: 01.01.2016

Principalele noutati:

Titlul II         IMPOZITUL PE PROFIT

Contribuabili

 • Devin contribuabili pentru impozitul pe profit (obtinut din orice sursa) persoanele juridice straine care au locul conducerii efective in Romania; practic nu este relevant unde a fost incorporata societatea respectiva pentru a deveni contribuabil platitor de impozit pe profit, fiind esential locul unde se iau deciziile economice strategice necesare pentru conducerea activitatii persoanei juridice straine si/sau locul unde isi desfasoara activitatea directorul executiv si alti directori care asigura gestionarea si controlul activitatii acestei persoane juridice;

Scutirea de impozit a profitului reinvestit:

 • Se va aplica incepand cu 01.01.2016 pentru investitii in urmatoarele categorii de mijloace fixe: activele prevazute in subgrupa 2.1 respectiv clasa 2.2.9 din catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, respectiv cele pentru care se aplica si in prezent scutirea pentru calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, precum si programe informatice achizitionate si puse in functiune dupa 01.01.2016;
 • Prevederile referitoare la scutire se aplica pentru active considerate noi cu conditia ca acestea sa fie pastrate in patrimoniu cel putin jumatate din durata lor de utilizare economica, dar nu mai mult de 5 ani;

Citește mai mult

Tax Update: Codul fiscal rescris: Titlul I – DISPOZITII GENERALE

In Monitorul Oficial nr. 688 din 10.10.2015 s-a publicat Legea nr. 227 privind Codul fiscal

Intrare in vigoare: 01.01.2016

Principalele noutati:

Titlul I     DISPOZITII GENERALE

 • Orice modificare sau completare a Codului fiscal care se face prin lege, va intra in vigoare in minim 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial;
 • Orice modificare sau completare se adopta prin ordonante care pot sa prevada termene mai scurte, dar nu mai putin de 15 zile de la data publicarii.

Citește mai mult

Tax Update: Septembrie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – MO nr. 688 din 10.09.2015
 • Ordinul nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor – MO nr. 711 din 22.09.2015
 • Ordinul nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole, si pentru aprobarea unor formulare – MO nr. 684 din 09.09.2015
 • Ordinul nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate” si a formularului 632 „Decizie privind desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate” – MO nr. 709 din 22.09.2015

Citește mai mult