Tax Update: August 2015

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA” – MO nr. 580 din 03.08.2015
  • Ordinul nr. 1965/2015 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata – MO nr. 579 din 03.08.2015
  • Ordinul nr. 2097/2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu – MO nr. 634 din 20.08.2015
  • Ordinul nr. 876/506/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 „Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României” – MO nr. 643 din 25.08.2015
  • Ordinul nr. 2203/2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate – MO nr. 647 din 26.08.2015
  • Hotarârea nr. 685/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 52/2011 – MO nr. 649 din 27.08.2015
  • Ordinul nr. 939/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial – MO nr. 649 din 27.08.2015
  • Ordinul nr. 961/2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 – MO nr. 649 din 27.08.2015
  • Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015   – MO 649 din 27.08.2015
  • Ordonanta nr. 39/2015 privind cazierul fiscal – MO nr. 655 din 31.08.2015

Citește mai mult