Tax Update: Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala – Monitorul Oficial nr. 547 din 23.07.2015

Intrare in vigoare 01.01.2016

Structura noului Cod de Procedura a fost mentinuta comparativ cu cea a vechiului Cod; au fost aduse insa si cateva imbunatatiri structurii (apare un nou titlu VI „Controlul fiscal” – fiecare capitol fiind destinat unui anumit tip de control, in functie de obiectivele acestuia).

Cu privire la modificarile de continut mentionam:

I. Termene de raspuns la solicitarile contribuabililor:

 • Sunt precizate termenele de solutionare a unei cereri, respectiv 45 de zile, insa daca sunt necesare informatii suplimentare, termenul nu poate depasi:
 1. 2 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/platitorul solicitant;
 2. 3 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati sau institutii publice ori de la terte persoane din Romania;
 3. 6 luni, in cazul in care sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati fiscale din alte state, potrivit legii.
 • In cazul in care solutionarea cererii necesita efectuarea inspectiei fiscale, termenul de solutionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la inregistrarea cererii.

II. Majorari, dobanzi si penalitati:

 • S-a introdus o noua penalitate, respectiv penalitatea de nedeclarare, aceasta fiind definita ca sanctiunea pentru nedeclararea sau declararea incorecta, in declaratii de impunere, a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale; Nivelul acestei penalitati se stabileste la 0.08%/zi incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv, din obligatiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere;

Penalitatea de nedeclarare:

 1. se reduce cu 75%, daca obligatiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plata si compensare in termenul prevazut de CPF sau sunt esalonate la plata;
 2. se majoreaza cu 100% in cazul in care obligatiile fiscale principale au rezultat ca urmare a savarsirii unor fapte de evaziune fiscala;
 • Nivelul dobanzii se stabileste la 0,02% pentru fiecare zi de intarziere;
 • Nivelul penalitatii de intarziere este de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere. Penalitatea nu se aplica pentru obligatiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/platitor si stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizii de impunere;
 • Nivelul majorarii de intarziere (pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor fiscale principale datorate bugetelor locale) se stabileste la 1% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv;
 • S-a completat procedura atragerii raspunderii solidare;
 • S-au completat situatiile in care se transfera obligatiile fiscale.

III. Cu privire la inspectia fiscala:

Citește mai mult

Tax Update: Iulie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala – MO nr. 547 din 23.07.2015
 • Legea nr. 178/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – MO nr. 481 din 01.07.2015
 • Legea nr. 186/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative – MO nr. 495 din 06.07.2015
 • Ordonanta nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative – MO nr. 540 din 20.07.2015
 • Ordinul nr. 217/4172/1348/835/2015 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator – MO nr. 573 din 30.07.2015

Citește mai mult