Tax Update: Legea nr. 209/2015

Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale  a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 540 din 20.07.2015 si reglementeaza anularea unor obligatii suplimentare stabilite de organele de inspectie fiscala ca urmare a urmatoarelor actiuni ale ANAF, respectiv:

1.  Reincadrarea activitatilor independente in activitati dependente:

 • Toate diferentele de impozit precum si obligatiile accesorii stabilite de organele de inspectie fiscala ca urmare a rencadrarii unei activitati independente ca si dependenta pentru perioade de pana la 01.07.2015 si care nu au fost achitate pana la 23.07.2015 sunt anulate;
 • Incepand cu 23.07.2015 nu se reincadreaza o activitate ca si dependenta si nu se emite decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare pentru perioade anterioare datei de 01.07.2015.

 2. Recalificarea diurnei ca venit de natura salariala:

 • Toate diferentele de impozit precum si obligatiile accesorii stabilite de organele de inspectie fiscala ca urmare a recalificarii sumelor reprezentand indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii de catre angajatii care si-au desfasurat activitatea pe teritoriul altei tari, aferente perioadelor fiscale de pana la 07.2015 si care nu au fost achitate pana la 23.07.2015 sunt anulate;
 • Incepand cu 23.07.2015 nu se reincadreaza sumele de natura celor de mai sus si nu se emite decizie de impunere in legatura cu o astfel de reincadrare pentru perioade anterioare datei de 01.07.2015.

 3. Anularea TVA aferenta veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuala:

 • Toate diferentele de TVA precum si obligatiile accesorii stabilite de organele de inspectie fiscala ca urmare a  depasirii plafonului de catre persoanele care au inregistrat venituri din drepturi de autor aferente perioadelor fiscale de pana la 07.2015 si care nu au fost achitate pana la 23.07.2015 sunt anulate;
 • Incepand cu 23.07.2015 nu se emite decizie de impunere pentru obligatiile fiscale si accesoriile de natura celor de mai sus pentru perioadele anterioare datei de 07.2015.

4.  Anularea CASS aferenta veniurilor mai mici decat salariul de baza minim brut pe tara:

 • Toate diferentele de CASS precum si obligatiile accesorii stabilite de organele de inspectie fiscala datorate de persoanele pentru care baza lunara de calcul a contributiei este mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara pentru perioadele intre01.2012-30.06.2015 si neachitate pana la 23.07.2015 sunt anulate;
 • Incepand cu 23.07.2015 nu se emite decizie de impunere pentru obligatiile fiscale si accesoriile de natura celor de mai sus pentru perioadele fiscale cuprinse intre 01.2012-30.06.2015;
 • Prevederile de mai sus sunt aplicabile si persoanelor care nu realizeaza venituri si pentru care baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate este salariul de baza minim brut pe tara.

Intrare in vigoare: 23.07.2015.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: OG nr. 17/2015

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015 s-a publicat Ordonanta Guvernului nr. 17 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative, care abroga toate prevederile legale referitoare la obligativitatea aplicarii stampilei de catre persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica pe urmatoarele documente:

 • Documente sau orice alte inscrisuri emise in relatia dintre acestia;
 • Declaratii, cereri sau orice alte documente depuse la institutii sau autoritati publice.

Intrare in vigoare 23.07.2015

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: OMFP 773/2015

In Monitorul Oficial, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Intrare in vigoare: 09.07.2015

Ordinul:

 • Aproba sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici;
 • Modifica unele reglementari contabile (aprobate prin Ordinul 1802/2014).

Privind sistemul de raportare contabila, Ordinul prevede ca:

1. raportarile contabile la 30.06.2015 se depun de catre:

 • Operatorii economici care au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 de lei in exercitiul financiar precedent; sunt stabilite cerinte specifice de raportare contabila pentru fiecare categorie de operatori economici dintre cei prevazuti de Ordinul 1802/2014, respectiv microentitati, entitati mici, precum si entitati mijlocii clasificate astfel in functie de criteriile de marime ce au fost stabilite in lei;
 • Societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

2. Raportarile se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa, pana cel mai tarziu la data de 17 august 2015.

3. S-a eliminat obligativitatea stampilarii formularelor de raportare contabila.

In ceea ce priveste modificarile aduse Ordinului 1802/2014:

 • Sunt completate functiunile unor conturi, respectiv 345 Produse finite, 347 Produse agricole, 348 Diferente de pret la produse, 361 Active biologice sau de natura stocurilor, 368 Diferente de pret la active biologice sau de natura stocurilor, 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de productie.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Modificari Cod fiscal – Legea nr. 187/2015

In Monitorul Oficial 499 din data de 07 iulie 2015, a fost publicata Legea nr. 187/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Principalele modificari:

1. Se defineste notiunea de “activitate independenta” ca fiind activitate desfasurata de o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, daca indeplineste cel putin 4 din cele 7 criterii, respectiv:

 • persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii, precum si a programului de lucru;
 • persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
 • riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
 • activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
 • activitatea se realizează de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
 • persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
 • persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.

Intrare in vigoare: 10.07.2015

2. Se stabileste ca, pentru acele situatii in care organul fiscal nu ia in considerare o tranzactie pe motiv ca aceasta nu are scop economic sau o reincadreaza pentru a reflecta continutul economic al acesteia, organul fiscal va fi obligat sa motiveze decizia luata precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere in decizia luata;

3. Se specifica faptul ca institutiile publice nu sunt persoane impozabile, chiar daca percep taxe si alte plati pentru activitatea desfasurata, dar sunt considerate persoane impozabile pentru anumite activitati;

4. Se extinde aplicarea cotei reduse de TVA 9% pentru vanzarea de bere la draft;

Intrare in vigoare: 06.08.2015

5. Se mentine plata accizei reduse pentru berea produsa in mici fabrici independente, a caror productie nu depaseste 200.000 hl/an. Se definesc termenii “mica fabrica de bere independenta”.

Intrare in vigoare: 06.08.2015

 

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Tax Update: Iunie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 121/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 – MO nr. 382 din 02.06.2015
 • Legea nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali-business angels – MO nr. 382 din 02.06.2015
 • Ordinul nr. 831/600/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri – MO nr. 385 din 03.06.2015
 • Legea nr. 124/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative – MO nr. 407 din 09.06.2015
 • Ordinul nr. 1301/2015 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit – MO nr. 445 din 22.06.2015
 • Ordonanta de urgenta nr. 28/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale – MO nr. 476 din 30.06.2015

Citește mai mult