Tax Update: Mai 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Hotararea nr. 367/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 – MO nr. 373 din 28.05.2015
 • Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – MO nr. 316 din 08.05.2015
 • Ordinul nr. 212/2015 pentru aprobarea Metodologiei si a formatului de raportare a Listei actualizate a medicamentelor pentru care se datoreaza contributie trimestriala – MO nr. 377 din 29.05.2015

Citește mai mult

Tax Update: Modificari Norme Cod fiscal – cota redusa TVA

Hotararea nr. 367 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 373 din 28.05.2015

Intrare in vigoare: 01.06.2015

PRINCIPALELE CLARIFICARI PRIVESC :

      IMPOZITUL PE VENIT

 • Se precizeaza ca scutirile de la plata impozitului pe venit pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat se aplica incepand cu data incadrarii persoanei in respectivul handicap, pe baza documentelor justificative care atesta aceasta incadrare si care se depun la organul fiscal;
 • Se precizeaza ca este obligatia organelor fiscale de a recalcula contributiile de asigurari sociale de sanatate in cazul persoanelor care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor indiferent daca acestea sunt determinate in sistem real sau pe baza normelor de venit;
 • Se precizeaza ca in categoria « Venituri din alte surse » (art 78 CF) intra si veniturile obtinute de persoanele fizice sub forma bacsisului;

     TVA

 • Se reglementeaza ca atunci cand bacsisul este pastrat de persoana impozabila (nu este distribuit salariatilor) acesta este supus TVA (24%) determinata cu procedeul sutei marite;
 • Sunt enumerate codurile tarifare pentru bunurile pentru care se aplica cota redusa de TVA (9%);
 • Sunt expres mentionate conditiile in care un comerciant poate utiliza cota redusa de TVA la anumite bunuri utilizate in prepararea alimentelor ;
 • In cazul importului acestor bunuri, cota redusa se aplica pe baza unei declaratii de angajament al carui model este prevazut in anexa la Norme;
 • Se reglementeaza si ce se intalmpla in situatiile in care se comercializeaza un pachet care cuprinde atat bunuri supuse cotei reduse cat si bunuri supuse cotei standard;
 • Se clarifica faptul ca ambalajele in care se regasesc alimentele vandute se factureaza cu cota de 9%, fiind cheltuiala accesorie livrarii de alimente ;
 • Se aduc exemple practice pentru diverse situatii in comertutul cu bunuri si in domeniul serviciilor de restaurant si catering;

     ACCIZE

 • Se ajusteaza formula de calcul a accizei pentru bere, vinuri spumoase, tigarete;
 • Se reactualizeaza garantiile de catre antrepozitarii de produse accizabile;

     Contributii de asigurari sociale de sanatate

 • Sunt mentionate in mod expres categoriile de persoane fizice care sunt exceptate de la plata contributiei.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.