Tax Update: Aprilie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata – MO nr. 242 din 09.04.2015
 • Ordonanta de urgenta nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – MO nr. 250 din 14.04.2015
 • Ordinul nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal – MO  nr. 300 din 30.04.2015
 • Ordinul nr. 837/2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.392/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa – MO nr. 246 din 10.04.2015

Citește mai mult

Tax Update: OMFP 513/2015

OMFP nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal, publicat in Monitorul Oficial nr. 300 din data de  30 aprilie 2015

Ordinul aproba:

 • Modelul si continutul registrului de bani personali;
 • Procedura de inregistrare a Registrului la organul fiscal.

Conform OMFP nr. 513/2015, operatorii economici care utilizeaza aparate de marcat fiscale au obligatia sa:

 • Constituie Registrul de bani personali pentru fiecare unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor;
 • Sa pastreze la unitate Registul de bani personali;
 • Notifice organului fiscal in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii Ordinului (cel tarziu pana la 08.05.2015) constituirea Registrului, precizand data si numarul de pagini.

Reguli aplicabile registrului de bani personali:

 • Pagini numerotate in ordine crescatoare;
 • Se semneaza pe ultima pagina de catre administrator sau imputernicit;
 • Se completeaza zilnic, la inceputul programului de lucru, fara stersaturi si fara spatii neutilizate, de catre personalul care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor/prestare a serviciilor.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.