Tax Update: Ordonanta de urgenta nr. 8/2015

Ordonanta de urgenta nr. 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 285 din 28.04.2015)

Prevederile de aplica incepand cu 8 mai 2015.

Principalele modificari aduse OUG 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Se introduc prevederi legale cu privire la sumele incasate in plus (peste contravalorea bunurilor/serviciilor prestate):

 • Se defineste termenul de bacsis ca fiind orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar;
 • Bacsisul se justifica prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale si se evidentiaza pe un bon fiscal distinct;
 • Operatorii economici au obligatia de a stabili printr-un regulament de ordine interioara daca veniturile provenite din incasarea bacsisului raman la dispozitia lor sau constituie o sursa de alte venituri care se distribuie salariatilor.
 • Bacsisul se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor.
 • Se introduce obligativitatea pastrarii unui registru de bani personali (angajatii societatii vor trebui sa isi declare banii detinuti asupra lor la inceputul zilei) – al carui model urmeaza a fi aprobat prin Ordonanta de urgenta

In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi.

Citește mai mult

Tax Update: Ordonanta de urgenta nr. 6/2015

Ordonanta de urgenta nr. 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr. 250 din 14.04.2015

Incepand cu data de 1 iunie 2015, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 9%:

 • pentru urmatoarele bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele;
 • pentru urmatoarele servicii: restaurant si catering, cu exceptia bauturilor alcoolice.

De asemenea, se aduc cateva modificari in ceea ce priveste:

 • impozitul pe veniturile din chirii obtinut de persoanele fizice (penstru situatia rezilierii contractului in cursul anului fiscal se reglementeaza posibilitatea recalcularii platilor anticipate de impozit);
 • impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare (in cazul in care transferul dreptului de proprietate se realizeaza prin hotarare judecatoreasca sau prin alta procedura).

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Determinarea valorii impozabile a cladirilor

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii  intocmit de un evaluator autorizat

Potrivit proiectului de modificare a  Codului Fiscal, in cazul persoanelor juridice, pentru stabilirea impozitului pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul, si poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare aflate in vigoare la data evaluarii;
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
 • in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
 • in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii  intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare aflate in vigoare la data evaluarii.

Citește mai mult

Tax Update: Legea nr. 70/2015

Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata – MO nr. 242 din 09.04.2015

INTRARE IN VIGOARE: 09.05.2015

ARIA DE APLICARE:

Prevederile legii se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei. Incadrarea in plafoane se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

SE MODIFICA:

A. Plafonul pentru operatiunile de incasari si plati in numerar efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, liber profesionisti, persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane, astfel:

 1. incasari in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
 2. incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash and carry in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;
 3. plati in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
 4. plati catre magazinele de tipul cash and carry in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
 5. plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.

Sunt interzise urmatoarele operatiuni fragmentate in numerar:

 1. incasari pentru facturi a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
 2. plati pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry. Totusi, facturile care depasesc plafonul stabilit de lege se pot achita astfel: 5.000 lei/10.000 lei in numerar, iar suma care depaseste acest plafon putand fi achitata numai prin instrumente de plata fara numerar.

B. Plafonul operatiunilor in numerar efectuate intre firme si persoane fizice astfel:

Citește mai mult

Valoarea impozabila a cladirilor

Cota de impozit nu se va mai determina in functie de  valoarea de inventar

S-a discutat destul de mult in ultima perioada despre proiectul noului Cod Fiscal. S-au adus argumente, s-au adus critici si se vor mai aduce. In cele ce urmeaza, vom face o  paralela intre o notiune introdusa de acest proiect, care probabil va intra in vigoare de la 01.01.2016, si o alta noutate absoluta a acestor zile: Standardele Anevar editia 2015, standarde obligatorii pentru membrii Anevar, incepand cu 01.07.2015.

Aceste doua acte normative (putem numi astfel si Standardele), introduc un termen nou in vocabularul economic, cel de valoare impozabila. Aparitia certificata a acestui tip de valoare presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. intrarea in vigoare a modificarilor aduse Codului Fiscal care prevad că impozitarea cladirilor se realizeaza in functie de destinatia acestora;
 2. aparitia Ghidului „GEV 500 Determinarea valorii impozabile a unei cladiri”.

Conditia a 2-a a fost indeplinita prin adoptarea Standardelor  ANEVAR 2015 (care contin ghidul mentionat) de catre Conferinta Nationala ANEVAR, prin hotararea nr. 2/20 martie 2015, asa ca mai ramane sa fie adoptat noul Cod Fiscal, urmand ca de la 01.01.2016 sa inceapa goana dupa valoarea impozabila.

Dar, de fapt, ce este valoarea impozabila?

Citește mai mult

Tax Update: Martie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Legea nr. 54/2015 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal – MO nr. 198 din 25.03.2015
 • Ordinul nr. 256/3331/2015 pentru modificarea si completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 – MO nr. 178 din 16.03.2015
 • Ordinul nr. 632/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal” – MO nr. 178 din 16.03.2015
 • Ordinul nr. 614/2015 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a formularelor declaratiei vamale de import/export in cazul aplicarii procedurii alternative – MO nr. 160 din 06.03.2015

Citește mai mult