Tax Update: Februarie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

  • Ordinul nr. 166/2015 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la tigarete – MO nr. 129 din 19.02.2015
  • Ordinul nr. 159/2015 pentru stabilirea modelului si continutului anuntului de atentionare a clientilor referitor la obligatia de respectare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal – MO nr. 131 din 20.02.2015
  • Ordinul nr. 410/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” – MO nr. 133 din 23.02.2015
  • Ordinul nr. 141/2256/1569/2015 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a „Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” – MO nr. 139 din 24.02.
  • Decizia de punere in aplicare nr. 156/2015 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei de punere in aplicare 2012/232/UE de autorizare a Romaniei in vederea aplicarii unei masuri de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolul 168 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata Numar celex: 32015R0156

Citește mai mult