Tax Update: Ianuarie 2015

I. FOARTE IMPORTANT

 • Ordinul nr. 4024/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă – MO nr. 2 din 05.01.2015
 • Ordinul nr. 19/2015 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare – MO nr. 19 din 12.01.2015
 • Circulara nr. 1/2015 – MO nr. 14 din 08.01.2015 Ordinul nr. 17/2015 – MO nr. 16 din 09.01.2015
 • Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2014 – MO nr. 20 din 12.01.2015
 • Legea nr. 11/2015 – MO nr. 24 din 13.01.2015
 • Ordinul nr. 112/2015 – MO nr. 40 din 16.01.2015
 • Ordinul nr. 18/2015 – MO nr. 32 din 15.01.2015
 • Hotararea nr. 19/2015 – MO nr. 46 din 20.01.2015
 • Hotararea nr. 20/2015 – MO nr. 46 din 20.01.2015
 • Legea nr. 12/2015 – MO nr. 52 din 22.01.2015
 • Hotararea nr. 23/2015 – MO nr. 54 din 22.01.2015
 • Ordinul nr. 60/2015 – MO nr. 68 din 27.01.2015 Ordinul nr. 65/2015 – MO nr. 69 din 27.01.2015
 • Ordonanta nr. 4/2015 – MO nr. 74 din 28.01.2015
 • Ordinul nr. 163/2015 – MO MO nr. 74 din 28.01.2015
 • Ordinul nr. 83/2015 – MO nr. 76 din 29.01.2015

II. INFORMATIV

 • Ordonanta nr. 5/2015 – MO nr. 78 din 29.01.2015