Situatii tranzitorii in cazul schimbarii regimului de impozitare pentru operatiunile prevazute la art. 331 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal

Reamintim ca, incepand cu data de 01.01.2016, Legea 227/2015 a extins masurile de simplificare (taxare inversa) aplicabile intre 2 persoane impozabile inregistrate in scop de TVA in Romania si pentru livrarea urmatoarelor bunuri:

 1. constructiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, partile de constructie si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;
 2. furnizarile de telefoane mobile, si anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o retea autorizata si care functioneaza pe anumite frecvente, fie ca au sau nu vreo alta utilizare;
 3. furnizarile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final;
 4. furnizarile de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

Nota : pentru livrarea bunurilor de la pct 2- 4 se aplica taxarea inversa numai daca valoarea bunurilor livrate, exclusiv TVA, inscrise intr-o factura, este mai mare sau egala cu 22.500 lei.

In cele de mai jos prezentam cateva situatii care pot fi intalnite in practica, ca urmare a includerii unor operatiuni in categoria celor pentru care se aplica taxarea inversa in cadrul art. 331 Cod Fiscal.

1. Cazul in care s-a emis o factura sau a fost incasat un avans in luna decembrie 2015 si livrarea unei cladiri noi a avut loc in luna ianuarie 2016:

Regula aplicabila: regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei, conform 280 (7) Cod Fiscal.

Exemplu:

In data de 21.12.2015 am emis factura partiala pentru o livrare ce va avea loc ulterior

Valoare cladire 250.000 lei

Valoarea facturii partiale emise = 100.000 lei plus TVA 24% (124.000 lei)

In data de 04.06.2016 cand a intervenit schimbarea cotei de TVA si a regimului de impozitare are loc livrarea propriu-zisa a cladirii.

Exigibilitatea TVA a intervenit, cnf art 282  alin 2 lit a Cod Fiscal la data emiterii facturii partiale, inainte de faptul generator.

La emiterea facturii pentru intreaga valoare a bunurilor livrate se vor regulariza facturile partiale: 

Evenimente in 2016 Baza TVA
Storno factura partiala cu semnul minus (100.000) (24.000)
Regularizare factura partiala 100.000 20.000
Diferenta livrare cladire 150.000 Taxare inversa

Numai pentru diferenta ramasa nefacturata se emite factura aplicand masurile de simplificare.

2. Cazul in care livrarea cladirii a avut loc inainte de 1 ianuarie 2016 si pana la emiterea facturii a intervenit schimbarea regimului de TVA 

Regula aplicabila: «regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei », conform 280 (7) Cod Fiscal.

Emiterea facturii dupa data livarii nu modifica faptul generator respectiv exigibilitatea TVA (data livrarii).

Exemplu:

In data de 21.12.2015 am facut o livrare a unei cladiri noi fara a emite factura (deci in decembrie are loc si faptul generator de taxa si exigibilitaea).

Valoare bunuri livrate 100.000 lei (fara TVA).

In data de  04.01.2016 intocmesc factura. Acum au intrat in vigoare masurile de simplificare. Totusi, factura trebuie intocmita cu cota de TVA 24%, deci in suma de 124.000 lei, avand in vedere ca livrarea a avut loc in luna decembrie.

Atentie insa ca aceasta factura, desi emisa in ianuarie 2016, trebuie sa fie inclusa in decontul lunii decembrie 2015, intrucat in decembrie au aparut faptul generator si exigibilitatea TVA.

3. Cazul in care dupa ce s-a modificat regimul de TVA se acorda reduceri comerciale pentru operatiuni efectuate inainte de modificarea regimului?

Regula aplicabila: «regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente », conform 282 alin (9) Cod Fiscal.

Exemplu:

In data de 21.12.2015 am facut o livrare a unui laptop si a unei console pentru care s-a emis si factura.

Valoare bunuri 30.000 lei plus TVA 24%, deci valoare totala factura 37.200 lei.

In data de  04.01.2016 clientului i se acorda o reducere comerciala de 10%. Acum regimul de TVA s-a schimbat (au intrat in vigoare masurile de simplificare, cnf art 331)

Factura de reducere, desi se emite in ianuarie va fi cu cota 24% avand in vedere ca are loc o ajustare a bazei impozabile. Deci factura va fi cu  – 3.000 si -24, deci in total -3.720 lei.

 


Laura Toma

Laura este consultant fiscal si expert contabil cu o experienta de peste 13 ani in consultanta de impozite la nivel local si international.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Ghid util de abordare a valorii impozabile a cladirilor in 2016

Noul Cod fiscal a dat nastere unei serii de neclaritati cu privire la baza de impozitare a constructiilor si reevaluarea acestora. In continuare cateva clarificari:

PANA LA 31 DECEMBRIE 2015

Pana la 31 decembrie 2015, societatile comerciale au fost obligate sa prezinte in bilant valoarea constructiilor, aceasta reprezentand baza de impozitare pentru impozitele locale. Adica directia de impozite si taxe locale („DITL”) solicita balanta de verificare pentru a lua in calcul valoarea evidentiata in contabilitate.

In cazul neactualizarii valorii (prin reevaluare) timp de 3 ani, societatile comerciale erau pasibile de majorare a procentului aplicat la valoarea constructiilor pentru impozitul pe cladiri.[1]

DE LA 1 IANUARIE 2016

Noul Cod fiscal reglementeaza baza la care se aplica procentul de impozit pentru impozitul pe cladiri, numind-o „valoare impozabila”[2] (vezi aici un articol detaliat pe acest subiect).

Majorarea impozitului in cazul nereevaluarii dupa o perioada de 3 ani a ramas valabila si se aplica societatilor comerciale (si persoanelor individuale care au cladiri nerezidentiale, in cazul acestora perioada fiind de 5 ani).[i]

Reevaluarea NU este obligatorie, legea mentioneaza doar consecintele in cazul nerealizarii acesteia, respectiv marirea procentului de impozit. Cu alte cuvinte, se poate plati impozit in cota procentuala majorata fata de cota care s-ar datora in cazul in care reevaluarea ar fi facuta cu regularitate.

CE ESTE DIFERIT?

 • In cazul reevaluarii, fiscul va trebui sa solicite un raport de evaluare SEPARAT intocmit pentru cladiri impozabile, care va sta la baza stabilirii procentului de impozit aplicat si a valorii acestuia. Fiscul nu ar mai trebui sa solicite balanta de verificare in acest scop.
 • In cazul reevaluarii se vor utiliza doua notiuni:
  • „Valoarea impozabila” pentru stabilirea impozitelor cladirilor (vezi mai sus) si „valoarea justa”[3], care se utilizeaza pentru inregistrarea valorii constructiilor[ii] in bilant, in scopul respectarii reglementarilor contabile (asa cum sunt adoptate la nivelul fiecarei societati prin politici contabile). Vezi aici despre avantajele si dezavantajele reevaluarii mijloacelor fixe pentru afacere.
  • Desi se refera la acelasi obiect (cladiri), valoarea impozabila si valoarea justa se determina prin metode diferite (sau nu) si pot, dar nu este obligatoriu, sa conduca la valori diferite (in functie de conditiile specifice ale cladirilor[4]).

4 PASI PENTRU A DECIDE CORECT ASUPRA EVALUARII

 1. Intreaba contabilul de cat timp nu au fost reevaluate cladirile si care este politica de inregistrare in contabilitate (avantajele reevaluarii in bilant a cladirilor aici).
 2. Daca este necesara evaluarea (pentru scop de impozitare sau pentru inregistrare in contabilitate), atunci selecteaza un evaluator autorizat ANEVAR (anevar.ro). Verifica ca este unul profesionist si de bun renume.
 3. Odata ales evaluatorul, solicita o oferta pentru:
  • Calculul valorii impozabile (transmisa intr-un raport separat)[iii];
  • Calculul valorii juste pentru inregistrarea in contabilitate (intr-un raport separat).
 4. Odata primit raportul de evaluare si receptionat, transmite raportul catre fisc pentru calculul impozitului local.

 

Florin Toma 

Florin este expert contabil si auditor autorizat, membru CECCAR si CAFR, cu o experienta practica de peste 18 ani in domeniul contabilitatii si al auditului.

 


[1] Cod fiscal (Legea 571/2003).
[2] Noțiunea exista in Codul fiscal si pana la 31 decembrie 2015, dar aici este menționată din punctul de vedere al unei evaluări separate.
[3] Valoarea justă este prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție reglementată între participanții de pe piață, la data evaluării.
[4] Valoarea impozabilă nu reprezintă „valoarea de piață” sau „valoarea justă” definite ca tipuri ale valorii în standardele de evaluare în vigoare, respectiv în legislația română privind reglementările contabile conforme cu directivele europene sau alte reglementări contabile specifice și în Standardele Internaționale de Audit. Valoarea impozabila reprezintă rezultatul evaluării pentru impozitare, realizata in conformitate cu prevederile GEV 500-Standardele de evaluare ANEVAR, respectiv valoarea clădirii la care se aplica cota de impozit.
[i] Potrivit noului Cod fiscal, in cazul in care proprietarul nu  actualizează valoarea impozabila a clădirii o data la 3 ani (in cazul persoanelor juridice), respectiv la 5 ani (in cazul persoanelor fizice), cota de impozitare va deveni 5%, respectiv 2% aplicata la valoarea impozabila.
[ii] Grupa construcțiilor in înțeles contabil cuprinde mai multe elemente decât clădirile, care însă sunt parte integranta.
[iii] Începând cu 01.01.2016, valoarea impozabila pentru clădirile nerezidențiale deținute de persoane juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior, ce poate fi:
(a) ultima valoare impozabila înregistrată in evidentele organului fiscal;
(b) valoarea stabilita prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
(c) valoare finala a lucrărilor de construcții;
(d) valoarea care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, daca a fost anul anterior.
Valoarea impozabila pentru clădirile nerezidențiale (folosite pentru alte scopuri decât locuit) deținute de persoane fizice poate fi:
(a) valoarea stabilita prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat;
(b) valoare finala a lucrărilor de construcții;
(c) valoarea care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, daca a fost anul anterior.

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Avantajele (si dezavantajele) reevaluarii mijloacelor fixe

De ce ar trebui ca fiecare afacere sa aiba valori actualizate in bilant

Dincolo de respectarea normelor contabile privind valorile din bilant, exista motive intemeiate pentru care fiecare proprietar de afacere/actionar sau manager ar trebui sa isi administreze activele (averea) la preturi curente. Nu doresc sa devin tehnic, nu acesta este scopul aici, ci, mai degraba, sa impartasesc o parere, in conditiile in care noi modificari contabile sunt asteptate si un nou Cod fiscal se aplica de la 1 ianuarie 2016, iar companiile (mai ales cele mici) nu iau in considerare ce fel de valori sunt inscrise in bilantul lor.

Luand-o cu inceputul, bilantul este ceea ce un actionar detine ca avere in societate, iar contul de profit si pierdere arata cum a fost produsa aceasta avutie.

In bilant este inscris ceea ce este de incasat, de platit si stocuri (materii prime, materiale, produse, marfuri) utilizate pe termen scurt si ce active (cladiri, terenuri, constructii, echipamente) utilizeaza afacerea pe termen lung (peste un an).

Conventia de baza este ca activele si datoriile pe termen scurt sunt inscrise la preturi curente, iar activele pe termen lung sunt inscrise la valori istorice, adica la preturile de cost de la data la care au fost cumparate (existand, insa, posibilitatea actualizarii valorii, adica a reevaluarii acestora la data bilantului). Imediat se observa ca daca activele pe termen lung nu sunt reevaluate exista o discrepanta in cadrul situatiei (practic, adunam mere cu pere).

De exemplu, achizitia unei cladiri in 2008 cu 10 mii lei se inscrie in bilant cu aceeasi suma si ramane la acea suma si in 2015, cand aceeasi cladire poate sa valoreze 4 mii lei sau 15 mii lei. Dar pretul la care a fost inchiriata (caz ipotetic) este cel din 2008, iar in 2015 cel curent al pietei, urmarind variatia preturilor din piata.

Cu alte cuvinte reevaluarea activelor este o optiune a conducerii societatii.

Totusi, reglementarile fiscale in vigoare, care presupun marirea impozitelor locale aplicabile cladirilor prevad ca, in cazul in care constructiile nu sunt reevaluate dupa 3 ani, procentele de impozit se majoreaza. De frica majorarii taxelor, acest lucru a „fortat” intr-un fel sau altul proprietarii de firme sa isi reevalueze constructiile la fiecare 3 ani (era necesara reevaluarea intregii grupe de constructii care cuprindea cladirile, conform normelor contabile). Iar aceste reevaluari erau inscrise in bilant obligatoriu, caz care nu se va mai aplica de la 1 ianuarie 2016 (vezi aici un mic ghid despre cum se vor stabili impozitele pe cladiri in 2016). Intr-un fel, valorile erau astfel actualizate in bilant (despre calitatea evaluarilor in astfel de cazuri voi discuta poate intr-un alt material), dar avand la baza o motivatie ingusta, respectiv plata redusa de taxe (ceea ce este perfect rational, dar nu profita de intregul potential al actualizarii valorilor).

Scriu acest material deoarece cred ca o afacere nu are ca principal obiectiv plata cat mai mica de taxe, ci obtinerea de profit pe termen lung. Ori, mai ales in contextul actual, transcrierea cat mai corecta a modului in care evolueaza afacerea este esentiala. Iata cateva avantaje ale reactualizarii valorii activelor de care cred ca toate afacerile pot beneficia:

AVANTAJELE revalorizarii activelor

 1. Economie. Prin reevaluarea activelor pe termen lung se recupereaza valoarea lor. Prin amortizare se creeaza rezerve care sunt utilizate mai tarziu la inlocuirea activelor (cum, practic? Prin faptul ca amortizarea este o cheltuiala si micsoreaza profitul care poate fi distribuit la dividende, creand astfel o rezerva[1].Cine ar vrea sa puna deoparte 10 lei la valoarea din 1998 prin comparatie cu 10 lei de astazi?! Acelasi lucru se intampla si cu activele, afacerea trebuie sa economiseasca in preturi curente nu in preturi din trecut.
 2. Costuri reale. Cand afacerea care vinde ceva in general (servicii sau bunuri) utilizeaza active (sub forma constructiilor, echipamentelor, etc.), conducerea trebuie sa stie exact cat costa productia serviciului sau a produsului respectiv. Amortizarea (vezi punctul 1 de mai sus) poate fi un element foarte important al costului. Baza amortizarii este valoarea activului. In consecinta, daca valoarea acestuia nu este actuala, nici costul la care se produce nu va fi cel real.Astfel, se poate intampla ca profitul din vanzarea produselor sa fie marit (daca valoarea activelor este sub valoarea lor curenta/de piata) sau micsorat (daca valoarea activelor este peste valoarea lor actuala/de piata[2]).In primul caz afacerea plateste impozite mai mari si se erodeaza  capacitatea de reinnoire a activelor, iar in al doilea caz actionarii suporta o pierdere nemeritata.
 3. Comparatia. Orice afacere se va compara cu competitia, cel putin, la un moment dat, pentru a vedea daca opereaza in limitele unei referinte de piata. Ceea ce se compara, de regula, sunt indicatori care au la baza bilantul si contul de rezultate. Daca elementele acestora sunt distorsionate, oportunitatea unei comparatii constructive (sprijin pentru decizie) este pierduta pentru conducere.
 4. Eficienta. Mentinerea la valori actuale a utilajelor scurteaza timpul si eficientizeaza procesul de vanzare a acestora. Decizia de vanzare a unor active depinde deseori de valorile la care le situeaza piata. Daca acestea nu sunt inscrise in situatiile financiare la valori actuale, decizia este ingreunata, iar timpul necesar pentru a realiza un raport de evaluare si analiza a pietei intarzie tot procesul.
 5. Relatia cu bancile si investitorii. Valoarea activelor inscrise in situatiile financiare la niveluri actuale faciliteaza relatia cu bancile, in primul rand, deoarece se armonizeaza cu celelalte elemente si creeaza o imagine corecta a afacerii. Increderea dintre participanti este marita atunci cand se dovedeste ca societatea comerciala are conturi corecte in acord cu realitatea (fara a vorbi de avantaje colaterale cu privire la solvabilitate, de exemplu, atunci cand se creeaza rezerve utilizabile de valoare a activelor).

DEZAVANTAJE

Nu exista dezavantaje intrinseci ale reevaluarii activelor. Desi costul istoric ramane o referinta in constructia situatiilor financiare, totusi, evolutiile economiei au impus in ultimii ani o concentrare a reglementarilor pe valori juste (valoarea justa poate fi valoarea de piata, dar nu in toate cazurile).

Exista totusi perceptii care induc pastrarea de valori istorice a activelor in bilant. Chiar daca ele sunt determinate de motive intemeiate, cand sunt privite in mod absolut sau la un moment dat in timp, nu sunt de acord ca pot fi sustinute la nivel de principiu pentru viata unei afaceri[3].  Iata cateva in continuare:

 1. Plata de impozite locale marite. Intr-adevar, privit in mod absolut si izolat, argumentul consta in faptul ca, mai ales in industria imobiliara, in perioade de crestere a pietei, reevaluarea conduce la valori mai mari si, in consecinta, la impozite marite. Dar fluctuatiile oricarei piete fac parte din riscurile unei afaceri, iar impozitele vin oricum „la pachet” cu afacerea. In caz de crestere a pietei, cresc si oportunitatile de crestere a afacerii, deci a profitului in consecinta, diminuand in mare parte dezavantajul unor taxe mai mari in termeni absoluti. Mai mult, incepand cu 1 ianuarie 2016, noul Cod fiscal prevede realizarea unor estimari ale valorii impozabile a cladirilor, separate de reevaluarile constructiilor pentru inregistrarea in contabilitate (vezi aici amanunte cu privire la aceste aspecte).
 2. Reglementari fiscale care nu favorizeaza inregistrarea unei reevaluari in situatiile financiare[4]. Asa cum am mentionat la inceputul acestui material, viata unei afaceri nu se invarte in jurul volumului de taxe pe care le plateste. Cred ca avantajele mentionate mai sus diminueaza in mod semnificativ motivatia unei reglementari fiscale nefavorabile (a nu se uita: utilizatorii de situatii financiare sunt in primul rand actionarii si investitorii si apoi statul. Ele trebuie sa aiba sens pentru cei dintai, in primul rand).
 3. Discrepanta majora intre valoarea activelor si volumul activitatii afacerii. Pot exista cazuri in care posibilitatea afacerii (temporara sau nu) de a absorbi costurile cu amortizarea activelor evaluate la valori actuale sa fie diminuata. Adica, amortizarea sa insemne prea mult in structura de cost a produsului/serviciului. Fac mentiunea ca o evaluare corecta tine cont de valoarea de utilizare a activului, dar chiar si asa exista cazul unor valori de piata care exced posibilitatile de utilizare ale societatii.In aceste cazuri, conducerea are mai multe optiuni: sa opreasca afacerea si sa vanda activele, daca acestea aduc mai multe fonduri decat afacerea in sine, sau sa restructureze societatea si structura de active utilizate. Oricum, insasi reevaluarea activelor da un semn in sensul celor mentionate si conduce (uneori forteaza) la decizii de acest gen.
 4. Evaluarea este scumpa. In primul rand evaluatorii trebuie sa fie profesionisti calificati si autorizati de catre ANEVAR. Pot exista prestatori de servicii cu un raport calitate-pret subunitar, dar propria experienta imi da convingerea ca in Romania s-a creat o piata destul de dezvoltata a acestor servicii care poate sa dea masura unui pret corect (m-as feri insa de acele oferte care par sa aiba un pret prea scazut fata de piata).

***

Nu recomand niciodata clientilor mei reevaluarea activelor in orice situatie. Sunt constient ca o analiza serioasa a situatiei fiecarei societati trebuie realizata, impreuna cu o evaluare a intereselor actionarilor, dar toate acestea trebuie sa fie echilibrate, in contextul respectarii reglementarilor contabile.

 

Florin Toma 

Florin este expert contabil si auditor autorizat, membru CECCAR si CAFR, cu o experienta practica de peste 18 ani in domeniul contabilitatii si al auditului.


[1] Aparent acest lucru lucrează impotriva actionarilor care vor dividende, dar intr-o gandire pe termen lung afacerea poate, in acest fel, sa isi gaseasca resursele mai usor pentru a-si continua activitatea si, deci, pentru a produce dividend si in viitor.
[2] Asa cum am menționat, acest material nu este unul tehnic, ci se dorește a fi simplu pentru a asista proprietarii/actionarii in decizia lor privind valorile din bilant. Prin valoare curenta inteleg valoare justa in acceptiunea ei tehnica, care poate sa coincida sau nu cu cea de piata.
[3] As clarifica faptul ca exista ratiuni foarte intemeiate pentru pastrarea la valoare istorica a activelor, care tin de mediul economic, traditie, etc. Dar acestea nu diminueaza avantajele inregistrarii valorilor actuale in bilant.
[4] Ma refer aici la nedeductibilitatea prin amortizare a diferențelor din reevaluare.

 

Continutul acestui blog este destinat exclusiv pentru informare. Proprietarul acestui blog nu face nicio afirmatie cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea informatiilor din acest blog sau din link-urile indicate. Proprietarul acestui blog nu este responsabil pentru erori sau omisiuni prezente in articolele sale si nici nu asigura disponibilitatea informatiei. Proprietarul nu se face raspunzator pentru nicio pierdere sau paguba provocata de utilizarea informatiei prezentate in cadrul blog-ului.

Determinarea valorii impozabile a cladirilor

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii  intocmit de un evaluator autorizat

Potrivit proiectului de modificare a  Codului Fiscal, in cazul persoanelor juridice, pentru stabilirea impozitului pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul, si poate fi:

 • ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal;
 • valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare aflate in vigoare la data evaluarii;
 • valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior;
 • valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior;
 • in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii;
 • in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz.

Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii  intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare aflate in vigoare la data evaluarii.

Citește mai mult

Valoarea impozabila a cladirilor

Cota de impozit nu se va mai determina in functie de  valoarea de inventar

S-a discutat destul de mult in ultima perioada despre proiectul noului Cod Fiscal. S-au adus argumente, s-au adus critici si se vor mai aduce. In cele ce urmeaza, vom face o  paralela intre o notiune introdusa de acest proiect, care probabil va intra in vigoare de la 01.01.2016, si o alta noutate absoluta a acestor zile: Standardele Anevar editia 2015, standarde obligatorii pentru membrii Anevar, incepand cu 01.07.2015.

Aceste doua acte normative (putem numi astfel si Standardele), introduc un termen nou in vocabularul economic, cel de valoare impozabila. Aparitia certificata a acestui tip de valoare presupune indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 1. intrarea in vigoare a modificarilor aduse Codului Fiscal care prevad că impozitarea cladirilor se realizeaza in functie de destinatia acestora;
 2. aparitia Ghidului „GEV 500 Determinarea valorii impozabile a unei cladiri”.

Conditia a 2-a a fost indeplinita prin adoptarea Standardelor  ANEVAR 2015 (care contin ghidul mentionat) de catre Conferinta Nationala ANEVAR, prin hotararea nr. 2/20 martie 2015, asa ca mai ramane sa fie adoptat noul Cod Fiscal, urmand ca de la 01.01.2016 sa inceapa goana dupa valoarea impozabila.

Dar, de fapt, ce este valoarea impozabila?

Citește mai mult

Intrebari utile la alegerea contabilului

Orice afacere organizata are nevoie de un contabil pentru raportarile obligatorii prin lege si nu numai. Contabilul tau te poate salva de la plati nejuste catre stat sau catre alti parteneri si iti poate fi de un real folos in gestionarea afacerii si in procesul de generare a profitului. Nu in ultimul rand, un bun contabil trebuie sa iti semnaleze chestiuni legate de afacere pe care ai putea fi tenta sa le omiti.

Dar nu toti contabilii sunt la fel. Desi conditiile de pregatire sunt aceleasi pentru toti membrii organismelor profesionale , experienta si modul de abordare a problemelor clientilor este diferita. Deci, este recomandabil ca,in procesul alegerii, sa organizezi intalniri cu cat mai multi contabili.

In definitiv, ceea ce ne dorim toti este un contabil care sa ne ajute, sa ne protejeze afacerea si sa fie un consilier de incredere. Este vital ca viitorul contabil sa inteleaga care sunt obiectivele tale pe termen scurt, mediu si lung, deci, nu ezita sa expui toate ideile pe care le ai.

Iata cateva intrebari care nu ar trebui omise atunci cand prospectam piata in scopul alegerii unui contabil.

Citește mai mult